Autor: Mariusz Mazur
Polityczne kampanie prasowe w okresie rządów Władysława Gomułki
Replica Bags Jest to opracowanie scenariusza, jakim mogli posługiwać się twórcy propagandy, czy raczej decydenci polityczni, jest to również prezentacja ówczesnego języka – częste odwoływanie się do cytatów z prasy. Studium to opiera się w głównej mierze na prasie z lat 1964-70, na dziennikach i czasopismach partii politycznych, stowarzyszeń światopoglądowych, prasie wojskowej i młodzieżowej.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2004
Kategoria: inżynierskie
cena: 10.50 zł