Autor: Eugenia Łoch
Stefan Żeromski i jego współcześni
Jest to pokłosie konferencji naukowej, obejmuje artykuły i szkice posiadające charakter porównawczy oraz teksty dotyczące pisarzy, którzy żyli i tworzyli współcześnie z Żeromskim, zarówno z pokolenia pozytywistów, jak i modernistów.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2000
Kategoria: inżynierskie
cena: 10.50 zł