Autor: Gabriel Borowski
Wykorzystanie brykietowania do zagospodarowania odpadów
W monografii przedstawiono sposoby wykorzystania drobnoziarnistych odpadów produkcyjnych, w tym niebezpiecznych dla środowiska. Opisano procedurę przygotowania odpadów do przetwarzania na brykiety spełniające określone kryteria przemysłowe. Zaprezentowano metody i urządzenia przetwórcze oraz sposoby ujednorodnienia mieszanki użytych surowców. Określono parametry procesu brykietowania w prasach walcowych i stemplowych. Przedstawiono procedury badawcze brykietów z wykorzystaniem stanowisk laboratoryjnych oraz symulacji komputerowych. Pokazano efekty gospodarczego wykorzystania uzyskanych brykietów z odpadów
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2011
Kategoria: inżynierskie
cena: 27.30 zł