Autor: Eugenia Łoch, Anna Kalinowska
Człowiek wobec wyzwań humanistycznych i cywilizacyjnych współczesnego świata
Głównym tematem książki jest człowiek widziany w kategoriach filozoficznych, antropologicznych, psychologicznych, medycznych i literackich. Rozważania koncentrują się na ludzkiej egzystencji we współczesnym świecie pełnym konfliktów, wynikających ze sprzeczności interesów narodowych i ogólnoludzkich, chaosu, destrukcji i katastroficznego profetyzmu.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2004
Kategoria: literackie
cena: 10.50 zł