Autor: Urszula Kusio
Kulturowe wyzwania XXI wieku
Szkic z socjologii, antropologii i psychologii społecznej. Książka dowodzi, że nigdy w dotychczasowym rozwoju społecznym człowieka nie było tylu złożonych i wzajemnie od siebie zależnych czynników, kształtujących jego los. Tę złożoność określa się globalizacją.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2005
Kategoria: inne
cena: 10.50 zł