Autor: Jolanta Krieger
Paraverbale Ausdrücke als Gestaltungsmittel der Textsorte Comic am Beispiel der Reihe Asterix
Treścią monografii jest kompleksowa charakterystyka zbioru niemieckich zjawisk parawerbalnych występujących w wybranym tekście komiksowym (Asteriks), lingwistyczny opis szczególnego rodzaju tekstu o charakterze multimedialnym w aspekcie dynamicznym, a więc jako kompleksu działań o charakterze multimedialnym. Jest próbą wyszczególnienia, opisu i wyjaśnienia roli wyrażeń parawerbalnych tekstu reprezentatywnego dla występowania tych wyrażeń w aspektach: gramatycznym, semantycznym i pragmatycznym.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2003
Kategoria: literackie
cena: 10.50 zł