Autor: Mariusz Korzeniowski
Na wygnańczym szlaku
Książka omawiająca działalność CKO obejmującą akcję ratowniczą ludności polskiej. Obiektem zainteresowań Centralnego Komitetu Obywatelskiego guberni Królestwa Polskiego stała się polska ludność uchodźcza, która znalazła się w głębi Rosji. www.abelevatorshoes.com
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2001
Kategoria: inżynierskie
cena: 5.25 zł