Autor: Albin Koprukowniak, Zofia Gołębiowska
Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX wieku
Czternaście opracowań dotyczących ziemiaństwa polskiego, monumentalny zbiór dziejów tej warstwy społecznej w XIX i XX wieku, dostarczają solidnej wiedzy w obranym zakresie, są znakomitą kontynuacją wcześniejszych publikacji Autorów.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2008
Kategoria: historyczne
cena: 15.75 zł