Autor: Albin Koprukowniak
Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795-1918
Zamieszczone tu studia poszukują odpowiedzi na pytanie o dzieje społeczności lokalnych, podkreślając różne strony bytu małych miejscowości, ośrodków zapóźnionych w rozwoju cywilizacyjnym, widocznym w charakterze ulic, domów mieszkalnych, braku elementarnych urządzeń komunalnych, słabej mobilności mieszkańców. Książka omawia rodzącą się aktywność społeczno-gospodarczą, przemiany demograficzne, przejawy życia kulturalno-oświatowego i religijnego. www.megaroelx.com
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2000
Kategoria: inżynierskie
cena: 10.50 zł