Autor: Aleksandra J. Kasprzak
Złotnicy lubelscy
Książka zawiera ważne i interesujące wyniki badawcze, jest najpełniejszym i najdokładniejszym spisem złotników lubelskich. Zawarty tu materiał pozwala nie tylko na weryfikacje publikowanych dotychczas materiałów na temat złotników lubelskich, ale też przynosi szereg dotąd niepublikowanych not biograficznych. W pracy został również wykorzystany materiał zawarty we wcześniejszych opracowaniach, co daje w sumie kompendium obecnej wiedzy o złotnikach lubelskich.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2011
Kategoria: historyczne
cena: 44.10 zł