Autor: Norbert Kasperek
Ignacy Lubowiecki. Pamiętniki
Jest to opis młodości i lat męskich bohatera na tle historii Polski od czasów St. Augusta Poniatowskiego do roku 1830 – jako egzemplifikacja losów pierwszego pokolenia Polaków żyjących bez własnej państwowości.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 1997
Kategoria: literackie
cena: 5.25 zł