Autor: Jerzy Grycz
On the necessary and sufficient conditions for extremes of invariants
Przedmiotem są dowolne niezmienniki (funkcje) dane w przestrzeni n-wymiarowej. Celem analizy jest sformułowanie efektywnych koniecznych i dostatecznych warunków istnienia ich ekstremów. Praca zawiera przykład liczbowy.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2011
Kategoria: inżynierskie
cena: 16.80 zł