Autor: Ryszard Bender
Powstanie czy Samorząd?
Monografia stanowi rozważania na temat wyboru drogi do odzyskania niepodległości. Tworząc samorządowe formy władzy, istniały zwłaszcza na Lubelszczyźnie duże szanse na przejęcie władzy przez Polaków, w drodze reformy administracyjnej. Wybuch powstania zniszczył dorobek w tworzeniu polskich rad samorządowych i spowodował ogromną ilość ofiar walk i terroru zaborcy.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 1998
Kategoria: historyczne
cena: 5.25 zł