Autor: Dominik Fijałkowski
Szata roślinna Poleskiego Parku Narodowego
Praca przedstawia wyniki badań florystycznych, fitosocjologicznych, ekologicznych oraz nad ochroną Poleskiego Parku Narodowego. Badania terenowe prowadzono metodą Braun-Blanquta. Opracowana została kwestia zmiany stanu zadrzewienia wraz z przekształcającym się systemem własności lasów PPN z własności chłopskiej na własność państwową, co wiąże się z drastyczną zmianą gospodarki lasami.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2007
Kategoria: przyrodnicze
cena: 10.50 zł