Autor: Dominik Fijałkowski
Flora roślin naczyniowych Roztoczańskiego Parku Narodowego
Monografia jest syntetycznym opracowaniem dzikiej flory zarówno naczyniowej, jak i porostów, mszaków i grzybów Roztoczańskiego Parku Narodowego. Jest to praca pionierska, źródłowa i wszechstronnie zredagowana. Pierwszy raz pogrupowano tu gatunki roślin występujących po obu stronach doliny Wieprza, w otulinie Parku i w jego granicach.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2011
Kategoria: przyrodnicze
cena: 26.25 zł