Autor: Dominik Fijałkowski
Ekologia roślin naczyniowych Lubelszczyzny
Podstawę pracy tworzą opisy poszczególnych gatunków, uwzględniające powiązania zwłaszcza ze stosunkami wodnymi, glebowymi, fizjologicznymi, fitosocjologicznymi i florystycznymi. Podano też niektóre dane dotyczące rozmieszczenia na Lubelszczyźnie. Książka powstała z myślą, że przyczyni się do poznania ekologii roślin dziko rosnących w Polsce i pozwoli uniknąć niedoboru tej znajomości zwłaszcza w łąkarstwie, leśnictwie, uprawie roślin leczniczych oraz rolnych. Przyczyni się globalnie do znacznego podniesienia produkcji roślinnej.
Wydawnictwo: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2011
Kategoria: przyrodnicze
cena: 26.25 zł