Szkolenie dotyczące Platformy Polskich Publikacji Naukowych

  • 09.06.2019 | 10:28
  • 0 komentarzy

www.shoeshellen.com

Lubelskie Towarzystwo Naukowe

oraz
Uniwersytet Warszawski

www.jazstock.com

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

zapraszają redaktorów czasopism naukowych na bezpłatne szkolenie dotyczące Platformy Polskich Publikacji Naukowych i udostępniania treści na licencjach creative commons.

Data spotkania - 2 lipca 2019 r.

Program spotkania:
10.00 – 10.20: Rejestracja uczestników i powitalna kawa
10.20 – 10.30: Wstęp
10.30 – 12.00: SESJA I.
Otwarty dostęp i Platforma Polskich Publikacji Naukowych
12.00 – 12.45: przerwa obiadowa
12.45 – 14.15: SESJA II.
Prawa autorskie i licencje Creative Commons
14.15 – 14.30: przerwa kawowa
14.30 – 15.00: SESJA III.
Dyskusja i zakończenie.

Poruszone zostaną m.in. zagadnienia:
SESJA I: otwarty dostęp – zalety, procedura przystąpienia do platformy, umowa, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW.
SESJA II: wydawanie czasopisma na wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw, prawo autorskie.
SESJA III: pytania uczestników.

Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index). Na początek, na Platformie znajdzie się 300000 artykułów naukowych z obecnie prowadzonej w ICM Biblioteki Nauki oraz 540 książek udostępnianych dotychczas w serwisie otworzksiazke.pl.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, współorganizatora spotkania, przy Pl. Litewskim 2 w Lublinie.
Organizatorzy przewidują limit miejsc dla 50 uczestników.
Rejestracji należy dokonać ze strony internetowej www.pppn.icm.edu.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3.
Łączna wartość projektu: 5 164 777.78 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951.43 zł

45 Komentarzy

14.07.2019 | 23:18

15.07.2019 | 02:28

28.07.2019 | 23:32

02.08.2019 | 14:15

07.08.2019 | 01:55

13.08.2019 | 20:30

22.08.2019 | 22:19

31.08.2019 | 17:21

17.09.2019 | 11:43

26.09.2019 | 22:59

06.10.2019 | 05:17

15.10.2019 | 10:00

24.10.2019 | 17:16

01.11.2019 | 23:45

07.11.2019 | 16:33

13.11.2019 | 00:17

08.12.2019 | 08:28

19.12.2019 | 17:19

13.01.2020 | 07:55

23.01.2020 | 05:31

02.02.2020 | 16:22

15.02.2020 | 18:07

28.02.2020 | 14:37

09.03.2020 | 01:17

17.03.2020 | 22:43

26.03.2020 | 01:52

02.04.2020 | 17:49

09.04.2020 | 22:14

11.04.2020 | 03:24

16.04.2020 | 11:27

22.04.2020 | 01:31

27.04.2020 | 17:12

03.05.2020 | 05:18

09.05.2020 | 19:07

17.05.2020 | 02:50

24.05.2020 | 14:21

31.05.2020 | 02:33

06.06.2020 | 11:15

13.06.2020 | 00:43

27.09.2020 | 01:16

29.09.2020 | 23:13

14.10.2020 | 19:30

17.10.2020 | 15:54

19.10.2020 | 15:06

25.10.2020 | 21:39

Napisz komentarz